Metar

Za merenje dužine koristi se najjednostavniji merni alat, metar. U zavisnosti od potreba i mestu primene, mogu biti trakasti, metalni, drveni, od pantljike i laserski. U autoservisima koriste se merna traka i mašinski metar.

Merna traka

Metar u obliku trake od lima koji se namotava u kućište sa opružnim mehanizmom za povratak. Merne trake mogu biti različitih dužina, najčešće 2, 3, 5, 8 i 10 m. Merna traka se izvlači iz kućišta radi merenja, a opružni mehanizam vraća je nazad u kućište. Na kućištu se nalazi mehanizam za zaključavanje koji drži izvučenu traku na željenu dužinu.

Merna traka

Merna traka

Na mernoj traci su označene dužine velikim, srednjim i malim crtama. Svaka velika crta predstavlja po 1 cm i obeležene su brojevima. Između dve velike crte su postavljene male i srednja crta. Srednja crta predstavlja polovinu cm ili 5 mm. Svaka mala crta određuje dužinu u mm, što je i najmanja mera merne trake.

Mašinski metar

Mašinski metar ima izgled kao lenjir i izrađen je od metala (čelik, aluminijum). Merna skala se nalazi na ivici metra i podeljena je podeocima. Najmanja mera je 1 mm. Ovaj metar je zgodan za merenje i obeležavanje. Bočni deo metra se štiti od oštećenja jer određuje početak mere. Ako se ošteti može da utiče na tačnost merenja.

Metalni metar

Mašinski metar