Metar

Za merenje dužine koristi se najjednostavniji merni alat, metar. U zavisnosti od potreba i mestu primene, mogu biti trakasti, metalni, drveni, od pantljike i laserski. U autoservisima koriste se merna traka i mašinski metar.

Merna traka

Metar u obliku trake od lima koji se namotava u kućište sa opružnim mehanizmom za povratak. Merne trake mogu biti različitih dužina, najčešće 2, 3, 5, 8 i 10 m. Merna traka se izvlači iz kućišta radi merenja, a opružni mehanizam vraća je nazad u kućište. Na kućištu se nalazi mehanizam za zaključavanje koji drži izvučenu traku na željenu dužinu.

Merna traka

Merna traka

Na mernoj traci su označene dužine velikim, srednjim i malim crtama. Svaka velika crta predstavlja po 1 cm i obeležene su brojevima. Između dve velike crte su postavljene male i srednja crta. Srednja crta predstavlja polovinu cm ili 5 mm. Svaka mala crta određuje dužinu u mm, što je i najmanja mera merne trake.

Mašinski metar

Mašinski metar ima izgled kao lenjir i izrađen je od metala (čelik, aluminijum). Merna skala se nalazi na ivici metra i podeljena je podeocima. Najmanja mera je 1 mm. Ovaj metar je zgodan za merenje i obeležavanje. Bočni deo metra se štiti od oštećenja jer određuje početak mere. Ako se ošteti može da utiče na tačnost merenja.

Metalni metar

Mašinski metar

Takodje pogledajte

Curenje tečnosti motora

Preporuka za video

youtube - Provera kočione tečnosti
Senzori stanja na vozilu
youtube - Lekcija - Paljenje 1