Naslovna slika

Ispitna lampa

Ispitna (prob) lampa koristi se za proveru postojanja napona u električnom kolu. U obliku je odvijača sa dve sonde, jedna sonda je na držaču lampe a druga preko provodnika i štipaljke na kraju. Na samom držaču je lampica. Kada se štipaljka postavi na masu, a sondom se dodirne konektor pod naponom lampica zasvetli. Ako lampica ne svetli, nema napona na konektoru. Za svoj rad ne koriste zaseban izvor napajanja već se napajaju iz mernog područja.

Ispitne lampe imaju ograničenje jer ne pokazuju koliki je napon između mernih tačaka, već samo su pokazatelj postojanja napona. Međutim, serviseru je i ovo dovoljno kada ispituje ispravnost strujnog kruga u potrazi za prekidom.

Postoje dva tipa ispitne lampe, sa sijalicom i sa LED.

Ispitna lampa sa sijalicom

Ovo je stariji tip ispitne lampe. Kućište lampe je od providnog materijala i unutrašnjosti se nalazi sijalica (12V, 2W). Kada između dve sonde postoji napon, sijalica zasvetli. Međutim, tokom ispitivanja preko ispitne lampe može da se dovede neželjeni napon napajanja na elektronski uređaj i da se ošteti. Zato je preporuka da se za ispitivanja na savremenim vozilima koristi drugi tip ispitne lampe sa LED.

Ispitna lampa sa sijalicom

LED ispitna lampa

Noviji i bezbedniji tip ispitne lampe ima LED kao pokazatelj postojanja napona. LED ispitna lampa je mali potrošač i bezbedna je za ispitivanje u kolu elektronskih uređaja. Često ove ispitne lampe imaju dve LED različitih boja koje pored merenja jednosmernog napona daju i informaciju o polaritetu merne tačke. Na primer, ako se sonda sa LED poveže na plus vod svetleće crvena LED, a ako se poveže na minus svetleće zelena LED.

LED ispitna lampa

Takođe pogledajte

Preporuka za video

Zamena šolje amortizera 2
youtube - Zamena stabilizatora
Klasičan sistem paljenja