Zamena filtera vazduha motora

Tokom rada motora filter odstranjuje sve nečistoće iz usisanog vazduha i potrebno je periodično obaviti zamenu filtera. Prašina i pesak u vazduhu mogu biti vrlo abrazivni i skratiti vek trajanja motora ako se ne filtrira.

Filter zadržava nečistoće i vremenom se smanjuje moć propuštanja vazduha. Kada kroz filter više ne prolazi dovoljna količina vazduha, motor ne može da proizvede dovoljnu snagu i povećava se potrošnja goriva. Sva vozila imaju propisani vremenski period zamene filtera vazduha koji se zasniva na normalnom radu motora.  Međutim, kada se vozilo koristi u nepovoljnom okruženju kao što je prašina vek trajanja filtera je kraći.

Za zamenu se koristi filter iste veličine i oblika kao original. Povremeno između dva intervala zamene poželjno je proveriti filter vazduha na prekomernu nečistoću ili blokadu. Najbolji način provere je da se filter skine i postavi ka izvoru svetlosti. Ako malo ili nimalo svetlosti prolazi kroz filter, treba ga zameniti. Filteri vazduha se obično menjaju na svakih 50.000 km ili na svaku drugu zamenu ulja motora.

Filteri vazduha mogu biti prstenasti ili četvrtasti i nalaze se unutar odgovarajuće kutije na samom početku usisnog voda motora. Nakon skidanja poklopca kućišta filtera, pažljivo uklanjamo stari filter da nečistoće ne upadnu u usisni vod.

Pre postavljanja novog filtera pregledamo kućište i kanal usisnog voda na pukotine ili rupe koje bi omogućile nesmetani usis nefiltriranog vazduha. Po potrebi očistimo unutrašnjost kućišta.

Novi filter upoređujemo sa starim kako bismo se uverili da su isti. Tokom postavljanja uveravamo se da je pravilno nalego na postolje kućišta. Ako nije pravilno postavljen vazduh može da zaobiđe filter i uđe u motor bez filtriranja. Preko filtera postavljamo poklopac i učvršćujemo. Ako smo prethodno skinuli, povezujemo i pritežemo obujmicama usisna creva.

Da biste obavili zamenu filtera vazduha, pratite sledeće korake:

Skidanje filtera

Osloboditi i skinuti poklopac kućišta filtera odvrtanjem matice ili oslobađanjem pričvrsnih elemenata. Možda će biti neophodno otpustiti spone i skinuti creva usisnog voda kako biste uklonili poklopac kućišta. Pažljivo izvaditi filter vazduha iz kućišta.

Pregled filtera i kućišta

Držite filter do svetla i pogledati kroz njega. Ako je filter bez oštećenja ili pukotina, može se ponovo koristiti. Ako je on taman ili oštećen na bilo koji način, zamenite filter. Nemojte ga izduvavati vazduhom ili udarati na zemlju kako biste uklonili prljavštinu. To će oštetiti matricu filtera tako da će prljavština proći kroz njega ako se ponovo koristi.

Montaža filtera

Očistiti unutrašnjost kućišta filtera. Takođe, pregledati kućište i sve kanale na pukotine ili rupe. Novi filter vazduha uporediti sa starim, proveriti da li su potpuno isti. Postaviti novi filter unutar kućišta i proveriti da li je pravilno nalego i ispravno poravnat sa obe strane. Staviti poklopac i pričvrstiti za kućište. Ponovo instalirati i zategnuti obujmicama usisna creva.

Takodje pogledajte

Preporuka za video

youtube - Test senzora stanja
youtube - Releji - ispitivanje
youtube - Zamena stabilizatora