Provera na pukotine metodom penetranta

Još jedan način za otkrivanje pukotine je ispitivanje metodom penetranta. Penetrant je hemikalija obično crvene boje koja efikasno obeležava i najmanje pukotine na metalnim odlivcima. Koriste se tri odvojene hemikalije: penetrant, čistač i razvijač.

Pre nanošenja hemikalije glava motora mora biti čista i odmašćena. Na ispitivanu površinu glave motora nanosi se penetrant. Nakon 5 minuta, čistačem nanetim na čistu krpu uklanja se sav vidljivi penetrant. Zatim se ispitivana površina poprska razvijačem koji treba da izvuče penetrant iz pukotina. Kada se razvijač osuši, tamo gde su pukotine penetrant će ih obojiti crvenom bojom.

Da biste obavili pregled glave motora metodom penetranta, pratite sledeće korake:

Nanošenje penetranta

Poprskati ili četkom naneti penetrant na površinu glave motora. Ostaviti tretiranu površinu 5 minuta da se osuši.

Čišćenje

Sredstvo za čišćenje naneti na čistu krpu i obrisati sav vidljiv penetrant.

Nanošenje razvijača

Nakon čišćenja penetranta, poprskati razvijač na ispitivanu površinu.

Pregled ispitivane površine

Kada se osuši razvijač pregledati ispitivanu površinu na postojanje pukotina.

Takodje pogledajte

Preporuka za video

youtube - Ručno ispuštanje vazduha
Kako zameniti kočioni disk
youtube - Provera kočione tečnosti