Naslovna slika

Test opterećenja akumulatora

Test opterećenja akumulatora određuje koliko dobro akumulator radi pod opterećenjem. Test određuje sposobnost akumulatora da isporuči startnu struju i da održava dovoljan napon za rad drugih sistema. Drugim rečima, ako akumulator može da održi veliko pražnjenje određeno vreme i da je napon još uvek relativno visok, onda znate da akumulator ima dobar kapacitet i da je u dobrom stanju. Ako napon padne prilično brzo, kapacitet akumulatora je nizak.

Ispitivač opterećenja akumulatora služi za sprovođenje testa opterećenja. On sadrži ampermetar, voltmetar i promenljivi otpornik velike snage. U zavisnosti od jačine akumulatora određuje se količina opterećenja za ispitivanje. Tester preko otpornika povlaći struju iz akumulatora. Ampermetar meri količinu veličinu povučene struje. Maksimalna struja povlačenja i pad napona definišu stanje akumulatora.

Postoje nekoliko preduslova za test akumulatora. Elektrolit akumulatora treba da je na sobnoj temperaturi, između 21°C i 27°C. Hladan akumulator pokazuje znatno manji kapacitet. Nikada ne testirajte zapečaćeni akumulator ako je njegova temperatura ispod 15°C. Samo na potpuno napunjenom akumulatoru se sprovodi test opterećenja.

Tester opterećenja akumulatora

Prilikom testiranja opterećenja akumulatora koristite sledeće parametre ispitivanja:

  • Ispitno opterećenje = polovina startne struje akumulatora
  • Učitavanje vremena ispitivanja = 15 sekundi
  • Rezultati: Prolaz = 9,6 V ili veći; Greška = manje od 9,6 V

Ako akumulator ne ispuni test opterećenja, potreban je još jedan test pre nego što se donese konačan sud o akumulatoru. Akumulator puniti dvadesetočasovnom strujom i ponoviti test opterećenja. Ako su rezultati testa i dalje slabi, akumulator je sulfatiran i mora se zameniti. Ako prođe ponovljeni test, testirajte sistem za punjenje vozila da biste videli da li pravilno puni akumulator.

Neki proizvođači naglašavaju da njihovi akumulatori ne bi trebali testirati pod opterećenjem, već na provodljivost. Tvrde da testiranje pod opterećenjem može oštetiti akumulator. Zato uvek proverite servisne informacije za dati akumulator pre nego što obavite test opterećenja.

Da biste obavili test opterećenja akumulatora, pratite sledeće korake:

Povezivanje testera

Infracrvenim pištoljem za temperaturu izmeriti temperaturu na bočnoj strani akumulatora i proveriti da li je u okviru parametara ispitivanja. Povezati crvenu štipaljku na plus, a crnu na minus akumulatora.

Testiranje

Ako koristite automatski ispitivač opterećenja, unesite startnu struju akumulatora. Ako koristite ručni ispitivač opterećenja, izračunajte opterećenje, koje je obično polovina startne struje (pr. 700A/2 = 350A – testna struja) i podesiti opterećenje.

Analiza rezultata

Testirati 15 sekundi. Pročitati testni napon na voltmetru i odmah isključiti tester. Ako je nakon 15 sekundi testni napon 9,6 V ili veći, akumulator je dobar. Kada je testni napon manji od 9,6 V, napuniti akumulator i ponoviti test opterećenja. Ako je ponovo napon niži od 9,6 V akumulator je neispravan. Međutim, ako je ponovljeni testni napon veći od 9,6V proveriti sistem napajanja na vozilu.

Takodje pogledajte

Preporuka za video

youtube - Provera sistema za pranje vetrobrana
youtube - Test senzora temperature
youtube - Punjenje klime