Test opterećenja akumulatora

Test opterećenja određuje koliko dobro akumulator radi pod opterećenjem. To određuje sposobnost akumulatora da isporuči startnu struju i da još uvek održava dovoljan napon za rad drugih sistema. Drugim rečima, ako akumulator može da održi veliko pražnjenje određeno vreme i da je napon još uvek relativno visok, onda znate da akumulator ima dobar kapacitet i da je u relativno dobrom stanju. Suprotno tome, ako napon padne prilično brzo, kapacitet akumulatora je nizak.

Za test opterećenja koristi se ispitivač opterećenja akumulatora. On sadrži ampermetar, voltmetar i promenljivi otpornik velike snage. U zavisnosti od jačine akumulatora određuje se količina opterećenja za ispitivanje. Kada se ispitivač poveže na akumulator, otpornik povlači struju iz akumulatora. Ampermetar meri količinu trenutnog izvlačenja. Maksimalna struja iz akumulatora uz izmereni pad napona daje procenu stanja akumulatora.

Postoje nekoliko preduslova za test akumulatora. Elektrolit akumulatora treba da je na sobnoj temperaturi, između 21°C i 27°C. Hladan akumulator pokazuje znatno manji kapacitet. Nikada ne testirajte zapečaćeni akumulator ako je njegova temperatura ispod 15°C. Akumulator treba da je potpuno napunjen.

Tester opterećenja akumulatora

Prilikom testiranja opterećenja akumulatora koristite sledeće parametre ispitivanja:

  • Ispitno opterećenje = polovina startne struje akumulatora
  • Učitavanje vremena ispitivanja = 15 sekundi
  • Rezultati: Prolaz = 9,6 V ili veći; Greška = manje od 9,6 V

Ako akumulator ne ispuni test opterećenja, potreban je još jedan test pre nego što se osudi akumulator. Akumulator treba lagano puniti dok se potpuno ne napuni (može potrajati i do 20 sati), a zatim se ponavlja test opterećenja. Ako su ponovo slabi rezultati ispitivanja, akumulator je sulfatiran i mora se zameniti. Ako prođe ponovljeni test, testirajte sistem za punjenje vozila da biste videli da li pravilno puni akumulator.

Neki proizvođači naglašavaju da njihovi akumulatori ne bi trebali testirati pod opterećenjem i umesto toga treba da se proveri njihova provodljivost. Tvrde da testiranje pod opterećenjem može oštetiti akumulator. Zato uvek proverite informacije o servisu pre nego što obavite test opterećenja.

Da biste obavili test opterećenja akumulatora, pratite sledeće korake:

Povezivanje testera

Infracrvenim pištoljem za temperaturu izmeriti temperaturu na bočnoj strani akumulatora i proveriti da li je u okviru parametara ispitivanja. Povezati crvenu štipaljku na plus, a crnu na minus akumulatora.

Testiranje

Ako koristite automatski ispitivač opterećenja, unesite startnu struju akumulatora. Ako koristite ručni ispitivač opterećenja, izračunajte opterećenje, koje je obično polovina startne struje (pr. 700A/2 = 350A – testna struja) i podesiti opterećenje.

Analiza rezultata

Testirati 15 sekundi. Pročitati testni napon na voltmetru i odmah isključiti tester. Ako je nakon 15 minuta testni napon 9,6 V ili veći, akumulator je dobar. Kada je testni napon manji od 9,6 V, napuniti akumulator i ponoviti test opterećenja. Ako je ponovo napon niži od 9,6 V akumulator je neispravan. Međutim, ako je ponovljeni testni napon veći od 9,6V proveriti sistem napajanja na vozilu.