Naslovna slika

Provera curenja vakuuma iz servo uređaja

Kada se utvrdi da motor obezbeđuje potreban vakuum za rad servo uređaja a i dalje je tvrda papučica kočnice, odnosno vozač mora da primeni veću silu pritiska nogom pri kočenju, obavlja se provera curenja vakuuma iz servo uređaja. Često to curenje vakuuma može da se odrazi na formiranje smeše gorivo/vazduh i rad motora. Curenje vakuuma na servo uređaju može biti spoljašnje ili unutrašnje.

Provera curenja vakuuma iz servo uređaja kočionog sistema. Na slici je prikazan servo uređaj kao pojačavač sile kočenja sa dovodnim vakuum crevom i glavnim kočionim cilindrom.

Postupak provere servo kočnice na curenje vakuuma

Prvo se obavlja provera na spoljašnje curenje vakuuma. Motor se startuje i pusti da radi najmanje 10 sekundi. Bez pritiskanja papučice kočnice gasi se motor. Nakon 10 minuta pritisne se papučica kočnice (umereno čvrstim pritiskom) pri čemu se obraća pažnja na slobodan i rezervni hod papučice. Zatim se istom snagom pritisne papučica kočnice još nekoliko puta. Svaki novi pritisak oslobađa vakuum iz servo uređaja što za posledicu imamo čvršću papučicu kočnice. Ovakvo ponašanje papučice kočnice je znak da ne postoji spoljašnje curenje vakuuma. Ako se papučica drugačije ponaša onda treba da se proveri servo uređaj na spoljašnje curenje vakuuma.

Mesta gde može da dođe do spoljašnjeg curenja vakuuma su: gumeni čep ili ventil za merenje vakuuma na servu, prednje ili zadnje zaptivke, atmosferski ventil na zadnjem delu servo uređaja, na spojevima dve polovine kućišta serva ili rupa na samom kućištu.

Provera na unutrašnje curenje vakuuma počinje tako što se startuje motor i pusti da radi u praznom hodu kako bi se stvorio vakuum u servu kočnice. Zatim se pritisne papučica kočnice čvrstim pritiskom. Ako se rad motora priguši ili loše radi i pri tome se čuje stalno šištanje oko potisne poluge servo uređaj ima unutrašnje curenje vakuuma na membrani.

Drugi način je da kada se papučica čvrsto pritisne, ne pomerajući nogu isključi se motor i oko 1 munut se posmatra ponašanje papučice kočnice. Ako položaj papučice ostane stabilan, nema unutrašnjeg curenja. Međutim, ako se papučica podigne postoji unutrašnje curenje u membrani, kontrolnom ventilu ili nepovratnom ventilu.

Provera curenja vakuuma iz servo uređaja može se obaviti ako sledite sledeće korake:

Maska-korak-Provera curenja vakuuma iz servo uređaja kočionog sistema kao korak u postupku Provera curenja vakuuma iz servo uređaja

Provera na spoljašnje curenje vakuuma servo kočnice

Startovati motor i nakon 10 s ugasiti. Posle 10 min mirovanja više puta pritisnuti i otpustiti papučicu kočnice. Pri svakom novom pritiskanju, papučica treba da bude tvrđa. Ako se papučica drugačije ponaša, postoji curenje i treba preduzeti dalja ispitivanja.

Maska-korak-Provera curenja vakuuma iz servo uređaja kočionog sistema kao korak u postupku Provera curenja vakuuma iz servo uređaja

Provera na unutrašnje curenje vakuuma servo kočnice

Startovati motor i pustiti da radi 10 min u praznom hodu. Čvrsto pritisnuti papučicu kočnice. Osluškujte motor. Ako se guši ili loše radi uz pojačan šištanje u servo kočnice, postoji unutrašnje curenje vakuuma na membrani. Drugi način, nakon što čvrsto pritisnete papučicu kočnice bez otpuštanja ugasiti motor. Zadržati pritisak nogom i tokom 1 minuta posmatrati ponašanje papučice. Ako se zadrži položaj, nema curenja. Ako se papučica podigne postoji unutrašnje curenje i treba preduzeti dalja ispitivanja.

Takodje pogledajte

Brusilica stona kao deo radioničke opreme u servisu. Na slici je dvostruka stona brusilica. U donjem delu slike na crnoj traci velikim belim slovima piše Brusilica. Slika je link ka stranici
Provera na pukotine magnetom i magnetnim prahom. Slika je link ka stranici i prikazan je magnet na ravnoj površini glave motora. U donjem delu slike na crnoj traci krupnim belim slovima piše Provera na pukotine magnetom
Test provodnosti akumulatora testerom opterećenja. Na slici je tester opterećenja priključen na akumulator . Slika je link ka stranici. U donjem delu slike na crnoj traci krupnim belim slovima piše Test provodnosti akumulatora

Preporuka za video

Zamena šolje amortizera prednjeg vešanja vozila na radnom stolu kao link ka youtube videu.
Na slici je naslovna slika za youtube video Releji - ispitivanje. Serviser u plavoj zaštitnoj rukavici levom rukom u desnom delu slike drži crvenu mernu pipetu multimetra preko relejne ploče u motornom prostoru. Sa leve strane je deo gornjeg dela zelenog digitalnog multimetra sa displejem. Na displeju piše 11.59 V. U gornjem levom delu slike je plavi logo yotube kaanala AE AutoEdu u belom kružnom isečku. U nastavku preko slike belim slovima piše Releji - ispitivanje. U donjem delu slike preko sive providne trake krupnim belim slovima piše Releji - ispitivanje. U središnjem delu slike je crni kvadrat sa belim trouglom kao prikaz plejera za youtube video.
serviser u teget radnom odelu i sa plavim zaštitnim rukavicama drži levom rukom narandžasto kućište a desnom kraj ručice moment ključa. Moment ključ je postavljen na zavrtanj glave motora. Motor je na postolju motora. Slika je iz ptičje perspektive te se vidi gornji deo moment ključa, ispod gornji deo motora na postolju i skroz ispod brao pod servisa. U gornjem levom uglu je logo youtube kanala AE - AutoEdu i u nastavku belim slovima piše Kako se koristi moment ključ. U donjem delu slike je providna siva traka sa belim slovima i natpisom Moment ključ. U središnjme delu je znak za video plejer. U crnom kvadratu je beli trougao. Slika je plakat za pokretanje video lekcije.