Naslovna slika

Provera curenja vakuuma iz servo uređaja

Kada se utvrdi da motor obezbeđuje potreban vakuum za rad servo uređaja a i dalje je tvrda papučica kočnice, odnosno vozač mora da primeni veću silu pritiska nogom pri kočenju, obavlja se provera curenja vakuuma iz servo uređaja. Često to curenje vakuuma može da se odrazi na formiranje smeše gorivo/vazduh i rad motora. Curenje vakuuma na servo uređaju može biti spoljašnje ili unutrašnje.

Prvo se obavlja provera na spoljašnje curenje vakuuma. Motor se startuje i pusti da radi najmanje 10 sekundi. Bez pritiskanja papučice kočnice gasi se motor. Nakon 10 minuta pritisne se papučica kočnice (umereno čvrstim pritiskom) pri čemu se obraća pažnja na slobodan i rezervni hod papučice. Zatim se istom snagom pritisne papučica kočnice još nekoliko puta. Svaki novi pritisak oslobađa vakuum iz servo uređaja što za posledicu imamo čvršću papučicu kočnice. Ovakvo ponašanje papučice kočnice je znak da ne postoji spoljašnje curenje vakuuma. Ako se papučica drugačije ponaša onda treba da se proveri servo uređaj na spoljašnje curenje vakuuma.

Mesta gde može da dođe do spoljašnjeg curenja vakuuma su: gumeni čep ili ventil za merenje vakuuma na servu, prednje ili zadnje zaptivke, atmosferski ventil na zadnjem delu servo uređaja, na spojevima dve polovine kućišta serva ili rupa na samom kućištu.

Provera na utrašnje curenje vakuuma počinje tako što se startuje motor i pusti da radi u praznom hodu. Zatim se pritisne papučica kočnice čvrstim pritiskom. Ne pomerajući nogu isključi se motor i oko 1 munut se posmatra ponašanje papučice kočnice. Ako položaj papučice ostane stabilan, nema unutrašnjeg curenja. Međutim, ako se papučica podigne postoji unutrašnje curenje u membrani, kontrolnom ventilu ili nepovratnom ventilu.

Da biste obavili proveru curenja vakuuma iz servo uređaj, sledite sledeće korake:

Provera na spoljašnje curenje vakuuma

Startovati motor i nakon 10 s ugasiti. Posle 10 min mirovanja više puta pritisnuti i otpustiti papučicu kočnice. Pri svakom novom pritiskanju, papučica treba da bude tvrđa. Ako se papučica drugačije ponaša, postoji curenje i treba preduzeti dalja ispitivanja.

Provera na unutrašnje curenje vakuuma

Startovati motor i pustiti da radi 10 min u praznom hodu. Čvrsto pritisnuti papučicu kočnice i bez otpuštanja ugasiti motor. Zadržati pritisak nogom i tokom 1 minuta posmatrati ponašanje papučice. Ako se zadrži položaj, nema curenja. Ako se papučica podigne postoji unutrašnje curenje i treba preduzeti dalja ispitivanja.

Takodje pogledajte

Preporuka za video

Zamena šolje amortizera 2
youtube - Releji - ispitivanje
kako se koristi moment ključ