Naslovna slika

Pomoćne dizalice

Pomoćna dizalica služi za podizanje dela vozila sa tla ili podizanje teških komponenata do mesta montaže. Najpoznatija pomoćna dizalica je deo seta za zamenu točka. Ove dizalice se ne smeju koristiti za podupiranje vozila kada se obavlja intervencija ispod vozila. Koriste se samo za podizanje vozila tako da se nakon toga vozilo pažljivo spusti na odgovarajuća postolja.

Postoje tri glavne vrste pogona za pomoćne dizalice: hidraulični, pneumatski i mehanički. Kod hidrauličnih dizalica, ulje pod pritiskom deluje na klip da bi se obavilo podizanje. Pneumatske dizalice koriste komprimovani vazduh za podizanje. Kod mehaničke dizalice koriste se vijci ili zupčanici za stavaranje mehaničke poluge potrebne za podizanje.

Svaka dizalica se mora uvek koristiti prema nameni i u skladu sa uputstvima proizvođača. Potrebno je obavljati redovan pregled da bi se osiguralo njihova sigurnost pri upotrebi.
Uvek koristiti odgovarajući tip dizalice i paziti na maksimalnu nosivost.

Prema nameni i obliku postoje više vrste dizalica.

Podne dizalice

Podne dizalice (krokodil) su nezaobilazne hidraulične dizalice u svakom autoservisu. Montirane su na četiri točka, od kojih su dva pokretna kako bi mogla lakše da se pozicionira za podizanje. Imaju dugu ručicu koja se koristi za upravljanje i stvaranje hidrauličnog pritiska u mehanizmu za podizanje. Ove dizalice su niske i pogodne su za postavljanje ispod vozila.

Hidraulična dizalica

Podna dizalica

Cilindrične dizalice

Cilindrična dizalica je prenosiva dizalica koja obično ima hidraulični pogon. Prenose se ručno, imaju ručicu preko koje se stavar hidraulični pritisak koji vertikalno iz centra diže polugu sa postoljem.

Hidraulična dizalica

Cilindrična dizalica

Vazdušne diizalice

Ove dizalice koriste komprimovani vazduh za naduvavanje vazdušnih jastuka. Koriste se kao alternativa podnim dizalicama. Vazdušni jastuci su postavljeni na mobilnu platformu sa dva točka i preko duže ručice se pozicioniraju ispod vozila i povezuju na izvor komprimovanog vazduha. Vazduh pod pritiskom naduvavaju gumene jastuke i preko postolja na vrhu podižu vozilo.

Balon dizalica

Vazdušna dizalica

Makazaste dizalice

Makzaste (žaba) dizalice je najčešća vrsta mehaničke dizalice koja je sastavni deo opreme vozila za zamenu točka. Koristi se za podizanje jednog točka vozila. Preko ručice se navija vijak koji deluje na poluge za podizanje u obliku makaza.

Dizalica žaba

Makazasta dizalica

Dizalice za menjače

Za spuštanje i podizanje menjača koristi se specijalna vrsta dizalice. Ova dizalica je postavljena na postolje sa točkovima i na vrhu ima posebno prilagođenu površinu za sigurno oslanjanje menjača. Obično imaju hidraulični pogon ali mogu biti i na komprimovani vazduh.

Dizalica za menjač

Dizalice za motore

Dizalica (kran) za motor je specijalne izrade za izvlačenje, prenošenje i postavljanje motora na šasiju vozila. Ove dizalice imaju hidraulični pogon, koji preko krana, lanca i kuke podižu motor. Dizalica je postavljena na točkove čime se lako  i bezbedno prenosi motor do mesta odlaganja.

Kran za motore

Dizalica za motor

Takodje pogledajte

Preporuka za video

youtube - Skidanje glave motora
youtube - Vakuumsko izvlačenje vazduha
kako se koristi moment ključ