Test balansa snage cilindara

Test balansa snage cilindara izvodi se kada vakuum test pokaže da postoji mehanički problem ili kada motor ima neujednačen rad. Ovim ispitivanjem proverava se opšte stanje svakog cilindra.

Svi cilindri treba ujednačeno da doprinose ukupnoj izlaznoj snazi motora. Kada u motoru postoji neki mehanički, električni ili problem sa dovodom goriva, ugroženi cilindri proizvode manju snagu u odnosu na druge.

Testom balansa snage proveravamo koliko svaki cilindar doprinosi u ukupnoj izlaznoj snazi motora. Test se obavlja tako što se onemogućava rad svakog cilindra pojedinačno uz merenje pada broja obrtaja motora. Cilindar koji ima problem uzrokovaće manji pad broja obrtaja u odnosu na ispravan cilindar jer ne doprinosi dovoljno u zajedničkom radu.

Kod starijih vozila bez katalizatora test balansa snage se obavlja tako što se tokom rada motora isključuju redom svećice uz merenje pada broja obrtaja. Prekidom paljenja na svakom cilindru zasebno prati se njihovo stanje. Prekid paljenja se obavlja najviše nekoliko sekundi i ponovo se uspostavlja normalan rad. Sledeća svećica se isključuje nakon stabilizacije rada motora.

Test balansa snage cilindara

Kod vozila sa katalizatorom rizično je testiranje neutralizacijom paljenja. Kada izostane paljenje, zagrejana smeša odlazi do katalizatora gde postoji opasnost da dođe do samopaljenja smeše i razaranja katalizatora. Zato se kod ovih vozila za test balansa snage neutrališe dovod goriva isključenjem konektora brizgaljke za svaki cilindar ponaosob.

Novija vozila elektronski kontrolišu broj obrtaja praznog hoda. Pri svakom odstupanju od zadatog broja obrtaja, EUJ motora koriguje rad motora i uspostavlja zadatu vrednost. Kod takvih vozila neutralizacijom cilindra ne možemo da izmerimo pad broja obrtaja. Postoje dva načina da se obavi testiranje.

Prvi je da se obavi test nešto iznad praznog hoda gde EUJ ne reguliše variranje broja obrtaja. Za postavljanje stalne brzine iznad praznog hoda koristi se specijalni alat koji se postavlja između papučice gasa i volana.

Drugi način omogućava sama EUJ motora koja ima ugrađenu funkciju testa balansa snage. Preko dijagnostike pristupa se testu i nakon aktiviranja EUJ automatski sama isključuje svaki cilindar, meri pad broja obrtaja i analizira stanje svakog cilindra.

Da biste obavili test balansa snage cilindara, pratite sledeće korake:

Odabir načina testiranja

Pregledom motora i vozila odabrati najbolji način za testiranje (prekidom paljenja, dovoda goriva ili automatski preko EUJ motora).

Priprema za testiranje

Za odabrani način testiranja obaviti pripremu za onemogućavanje rada cilindra i merenje broja obrtaja motora.

Merenje pri praznom hodu

Pokrenuti motor i sačekati da dostigne radnu temperaturu. Izmeriti broj obrtaja motora pri praznom hodu.

Test balansa snage prvog cilindra

Onemogućiti rad prvog cilindra i očitati broj obrtaja motora. Ne ostavljati cilindar onemogućen više od nekoliko sekundi.

Aktiviranje prvog cilindra

Ponovo aktivirati cilindar i pustiti da motor radi približno 10 sekundi da bi se stabilizovao.

Ponavljanje koraka testiranja za sve naredne cilindre

Ponoviti korake na svakom cilindru i očitati broj obrtaja motora. Analizirati dobijene rezultate merenja. Odrediti sve potrebne akcije.

Takodje pogledajte

Preporuka za video

Zamena šolje amortizera 2
youtube - Provera opruge ventila
youtube - Releji - ispitivanje