Naslovna slika

Buka alternatora

Buka sa alternatora može da dolazi iz tri izvora. Uzroci buke prepoznaju se prema vrsti buke koje prave. Ispitivanje se izvodi pri radu motora. Budite oprezni oko pogonskih kaiševa, ventilatora i drugih komponenti koje se kreću.

Labavi kaiš će stvarati cijukanje. Ako motor ima više od jednog pogonskog kaiša, dok je motor isključen, utrljajte komad sapuna na površinu remenice pogonskog kaiša. Radite ovo sve dok se šum ne zaustavi. Na ovaj način ćete znati koji kaiš je uzrok buke.  Proverite stanje i zategnutost kaiša. Po potrebi zamenite kaiš.

Dijagnostika na osnovu buke alternatora

Buka alternatora

Šum škripanja mogu da stvore neispravni ležajevi. Ležajevi se koriste za oslanjanje rotora u poklopcima kućišta alternatora. Da biste testirali buku na ležajevima koristite duže crevo, duži odvijač ili stetoskop. Ove sonde prenose svaki šum ležaja. Postavljanjem kraja sonde blizu ležajeva i slušanjem na drugom kraju, može da se čuje stanje ležaja. Zamena ležaja zahteva demontažu alternatora.

Cviljenje može izazvati diode ili stator u kratkom spoju, ili suvi ležaj rotora. Brz način za testiranje uzroka cviljenja je isključiti ožičenje sa generatora, a zatim pokrenuti motor. Ako buke nema, uzrok buke je magnetno cviljenje zbog kratkospojenih dioda ili namotaja statora. Mernim instrumentima proverite stanje dioda i statora. Ako je buka i dalje prisutna, uzrok je mehanički i verovatno posledica istrošenih ležajeva.

Da biste obavili pregled buke alternatora, pratite sledeće korake:

Osluškivanje buke

Startovati motor. Po potrebi uključiti jače potrošače na vozilu. Osluškivanjem utvrditi vrstu buke (cijukanje, škripanje ili cviljenje).

Lociranje uzroka buke

Na osnovu vrste buke obaviti lociranje uzroka stvaranja buke.

Cijukanje – locirati pogonski kaiš.

Škripanje – kraj sonde (duže crevo, duži odvijač ili stetoskop) prisloniti u blizini ležaja alternatora i slušati njegovo stanje.

Cviljenje – isključiti ožičenje alternatora i startovati motor. Ako nema buke problem su diode ili namotaji statora. Ako i dalje cvili onda su ležajevi.

Otklanjanje uzroka buke

Obaviti zatezanje ili zamenu oštećenog kaiša.

Skinuti i rasklopiti poklopac alternatora. Zameniti neispravan ležaj.

Remontovati alternator zbog cviljenja (diode, namotaj statora ili ležajevi).

Takodje pogledajte

Preporuka za video

youtube - Ručno ispuštanje vazduha
youtube - Provera rashladne tečnosti
youtube - Lekcija - Paljenje 1