Naslovna slika

Provera servo uređaja

Provera servo uređaja se obavlja u dva dela: provera slobodnog hoda papučice i testiranje ispravnosti servo uređaja.

Servo uređaj je pojačavač sile kočenja. Kada ne radi vozač ima veliki otpor pri pritiskanju papučice kočnice što se odražava na brzinu reakcije i sigurnost kočenja.

Pravilan slobodan hod papučice obezbeđuje da se klip glavnog kočionog cilindra vrati do kraja i otvori kompenzacione vodove za povraćaj kočione tečnosti. Nedovoljan slobodan hod može da onemogući potpuno vraćanje klipa i nepotpuno oslobađanje kočionog pritiska u kočionim jedinicama točkova. Ni preveliki slobodan hod nije dobar jer smanjuje rezervni hod papučice u slučaju curenja hidrauličnog sistema.

Obično je položaj slobodnog hoda papučice osiguran i nema potrebe da se podešava. Postoje situacije kada je potrebno obaviti podešavanje slobodnog hoda papučice: neko je promenio podešavanje, popravka ili podešavanje pedale kočnice, pohabala se poluga tokom vremena što dovodi do povećanog slobodnog hoda ili se menja servo uređaj. Samo promena glavnog kočionog cilindra obično ne zahteva podešavanje slobodnog hoda papučice kočnice, ali je poželjno da se potvrdi da li je u okviru specifikacija.

Izmeriti visinu papučice kočnice do poda vozila. Rukom lagano pritisnuti papučicu dok se ne pojavi otpor i izmeriti visinu. Slobodan hod papučica je razlika prethodne dve izmerene vrednosti. Ako izmerena vrednost nije prema specifikacijama za dato vozilo pristupiti podešavanju slobodnog hoda.

Drugi deo provere je direktno testiranje ispravnosti servo uređaja. Priprema za proveru se obavlja sa isključenim motorom. Pet, šest puta se pritisne papučica kočnice da se ukloni sav vakuum iz servo uređaja. Zatim se umereno pritisne i zadrži papučica kočnice. Dok se drži pritisnuta kočnica startuje se motor i ako papučica nakon toga propadne 2 do 5 cm servo uređaj funkcioniše dobro. Ako nakon startovanja motora papučica ne propadne onda servo uređaj nema svoju funkciju da pojača silu kočenja i potrebno je obaviti dodatne testove da bi se otkrio uzrok kvara.

Takođe, ako nakon startovanja motora pri držanju pritisnutu papučicu kočnice motor loše radi, a stabilizuje svoj rad kada se papučica otpusti to može da ukaže na curenje vakuuma u servo uređaju. Tada se pristupa proveri na spoljašnje i unutrašnje curenje vakuuma kako bi se otkrio kvar.

Da biste proverili ispravnost servo uređaja, sledite sledeće korake:

Provera slobodnog hoda papučice kočnice

Izmeriti visinu papučice. Laganim pritiskom ruke potisnuti papučicu kočnice do položaja kada se oseti jak otpor i izmeriti novu visinu. Izračunati slobodan hod papučice i uporediti sa specifikacijama. Ako se podaci ne slažu odrediti sve neophodne radnje.

Testiranje rada servo uređaja

Pri isključenom motoru pet do šest puta pritisnuti i otpustiti papučicu kočnice. Pritisnuti i zadržati papučicu. Startovati motor. Papučica treba da propadne 2-5 cm. Ako to nije slučaj odraditi dodatna testiranja za otkrivanje kvara.

Takodje pogledajte

Preporuka za video

youtube - Punjenje klime
youtube - Ručno ispuštanje vazduha
youtube - Provera opruge ventila