Punjenje akumulatora

Punjenje akumulatora može da se obavi na ili van vozila kada se ustanovi da je prazan. Punjenje se obavlja radioničkim punjačima akumulatora.

Akumulatori se na vozilu koriste samo za pokretanje motora i napajanje električnih uređaju kada motor ne radi. Dok motor radi akumulator se na vozilu puni pomoću alternatora koji se brine da je uvek napunjen i spreman da iznova pouzdano obavi startovanje motora. Međutim, akumulatori mogu da se isprazne i zahtevaju punjenje, posebno ako је vozilo mirovalo duže od nekoliko nedelja ili ako je sistem za punjenje neispravan. Takođe, pre testiranja akumulatora, poželjno je da se potpuno napuni. Pre punjenja, potrebno je odrediti brzinu (vreme) punjenja akumulatora. Ali treba da znate da je sporo punjenje manje stresno za bateriju nego brzo.

Punjenje akumulatora na vozilu

Pre punjenja akumulator se obično skida sa vozila. Ako želimo da ga punimo na vozilu, poželjno je da se skine negativna klema kako bi umanjili rizik za elektroniku vozila. Ako su kleme i polovi akumulatora jako korodirani, možda ćete ih morati očistiti pre punjenja.

Na ispravljaču se podešava način punjenja (sporo ili brzo) ili izborom početne struje punjenja. Najbolje je akumulator puniti sporije, dvadesetočasovnom strujom punjenja. Kapacitet akumulatora podelimo sa 20 i dobijemo struju punjenja (npr. 60 Ah : 20 h = 3 A). U servisima se koriste profesionalni, automatski punjači i oni su bezbedni za brzo, desetočasovno punjenje akumulatora. Kod takvih punjača se podešava kapacitet akumulatora ili se podesi proračunata desotočasovna struja punjenja (npr. 60 Ah : 10 h = 6 A). Ovi punjači automatski smanjuju struju punjenja sa povećanjem napona čime štite akumulator od pregrevanja i pojave gasova zbog ključanja elektrolita. Zbog ovoga, akumulatori se mogu puniti bez neposredne kontrole i intervencije.

Nakon punjenja, dobra je praksa očistiti stubiće, kablovske kleme i kućište akumulatora.

Da biste obavili punjenje akumulatora, pratite sledeće korake:

Priprema za punjenje

Uveriti se da baterija nije bila zamrznuta. Ako je potrebno, povezati spoljašnje napajanje za čuvanje memorije. Za punjenje na vozilu isključiti negativnu klemu. Za punjenje van vozila skunuti akumulator. Proveriti da li je punjač isključen. Crveni kabl punjača povezati na plus pol, a crni na minus pol akumulatora.

Punjenje akumulatora

Izračunati idealnu i maksimalnu struju punjenja. Podesiti struju punjenja ili kapacitet akumulatora na punjaču i uključiti punjenje. Tokom punjenja pratiti napon punjenja i stanje akumulatora.

Provera stanja akumulatora

Nakon što se akumulator napuni, isključiti punjač. Očistiti i povezati akumulator na vozilu. Ukloniti površinsko naelektrisanje uključivanjem farova tri do pet minuta. Pomoću testera provodljivosti, testera opterećenja, multimetra, refraktometra ili hidrometra testirati stanje napunjenosti i kapaciteta akumulatora.