Naslovna slika

Punjenje akumulatora

Kada se utvrdi da je akumulator prazan, punjenje može da se obavi na vozilu ili van njega. Za punjenje se koriste radionički punjači akumulatora.

Akumulator se koristi samo za pokretanje motora i napajanje električnih uređaju u stanju mirovanja. Kada motor radi alternator puni akumulator brinući se da je uvek napunjen i spreman da iznova pouzdano obavi startovanje motora. Međutim, akumulatori mogu da se isprazne i zahtevaju punjenje, posebno ako је vozilo mirovalo duže od nekoliko nedelja ili ako je sistem za punjenje neispravan. Pre testiranja akumulatora, poželjno je da se napuni. Postupak punjenja zahteva određivanje brzine (vremena) punjenja akumulatora. Treba da znate da je sporo punjenje manje stresno za bateriju nego brzo.

Punjenje akumulatora na vozilu

Akumulator se obično uklanja  sa vozila kada je potrebno obaviti punjenje. Ako želimo da ga punimo na vozilu, skida se negativna klema kako bi umanjili rizik za elektroniku vozila. Kada su kleme i polovi akumulatora jako korodirani, možda ćete ih morati očistiti pre punjenja.

Na ispravljaču se podešava način punjenja (sporo ili brzo) ili izborom početne struje punjenja. Najbolje je akumulator puniti sporije, dvadesetočasovnom strujom punjenja. Kapacitet akumulatora podelimo sa 20 i dobijemo struju punjenja (npr. 60 Ah : 20 h = 3 A).

U servisima se koriste profesionalni, automatski punjači i oni su bezbedni za brzo, desetočasovno punjenje akumulatora. Kod takvih punjača se podešava kapacitet akumulatora ili se podesi proračunata desotočasovna struja punjenja (npr. 60 Ah : 10 h = 6 A). Ovi punjači automatski smanjuju struju punjenja sa povećanjem napona čime štite akumulator od pregrevanja i pojave gasova zbog ključanja elektrolita.

Nakon punjenja, dobra je praksa očistiti stubiće, kablovske kleme i kućište akumulatora.

Da biste obavili punjenje akumulatora, pratite sledeće korake:

Priprema za punjenje

Uveriti se da baterija nije bila zamrznuta. Ako je potrebno, povezati spoljašnje napajanje za čuvanje memorije. Za punjenje na vozilu isključiti negativnu klemu. Za punjenje van vozila skunuti akumulator. Proveriti da li je punjač isključen. Crveni kabl punjača povezati na plus pol, a crni na minus pol akumulatora.

Punjenje akumulatora

Izračunati idealnu i maksimalnu struju punjenja. Podesiti struju punjenja ili kapacitet akumulatora na punjaču i uključiti punjenje. Tokom punjenja pratiti napon punjenja i stanje akumulatora.

Provera stanja akumulatora

Nakon što se akumulator napuni, isključiti punjač. Očistiti i povezati akumulator na vozilu. Ukloniti površinsko naelektrisanje uključivanjem farova tri do pet minuta. Pomoću testera provodljivosti, testera opterećenja, multimetra, refraktometra ili hidrometra testirati stanje napunjenosti i kapaciteta akumulatora.

Takodje pogledajte

Preporuka za video

youtube - Provera sistema za pranje vetrobrana
youtube - Ručno ispuštanje vazduha
youtube - Zamena šolje amortizera