Naslovna slika

Alternator

Alternator je generator koji tokom rada motora napaja električnom energijom sve električne uređaje na vozilu i dopunjuje akumulator.

Alternator

Kada sistem za napajanje električnom energijom loše radi a pritom je akumulator ispravan, potrebno je ispitati ispravnost alternatora. Ispitivanje podrazumeva pregled stanja i električna testiranja. Često je tokom popravke potrebno da se skine i montira novi ili remontovani alternator. Ispitivanje, popravka i zamena pojedinih delova alternatora se obavlja van vozila na radnom stolu.

Od ispravnosti sistema za napajanje zavisi i ispravan rad vozila. Blagovremena i stručna popravka alternatora zahteva poznavanje procedure isppitivanja, testiranja i popravke uz pravilnu upotrebu odgovarajućih alata i merne opreme.

Pregled pogonskog kaiša

Alternator pogoni motor preko pogonskog kaiša. Od stanja kaiša zavisi ispravan rad alternatora i napajanje celekopnog električnog sistema na vozilu. Opširnije

Test alternatora

Buka alternatora

Buka sa alternatora može da dolazi iz tri izvora. Uzroci buke prepoznaju se prema vrsti buke koje prave, a ispitivanje se izvodi pri radu motora. Opširnije

test alternatora voltmetrom

Merenje izilaznog napona

Merenje izlaznog napona koristi se za brzo utvrđivanje ispravnosti alternatora. Ispitivanje se obavlja voltmetrom bez i sa opterećenjem. Opširnije

test pada napona alternatora

Provera pada napona

Preveliki pad napona je osnovni uzrok problema sa sistemom punjenja i slabog punjenja akumulatora. Provera pada napona obavlja se voltmetrom. Opširnije

Uklanjanje alternatora

Skidanje alternatora sa vozila

Skidanje alternatora sa vozila se obavlja kada je on električno ili mehanički neispravan. Prilikom skidanja pridržavati se mere opreza i procedure rada. Opširnije

rasturanje alternatora

Rasklapanje alternatora

Za ispitivanje, popravku i zamenu elemenata alternatora potrebno je obaviti njegovo rasklapanje. Rasklapanje se obavlja prema uputstvu proizvođača. Opširnije

Kontrola i zamena četkica alternatora

Kod četkica alternatora je bitno da imaju dovoljnu dužinu, da ih opruge potiskuju određenom silom i da lako klize u svojim držačima. Opširnije

Kontrola kliznih prstenova

Kontrola kliznih prstenova utvrđuje da li su glatki, čisti i bez tragova gorenja. Tokom eksploatacije alternatora klizni prstenovi se troše. Opširnije

Provera rotora alternatora

Ispitivanje rotora alternatora

Ispitivanje namotaja rotora alternatora se obavlja ommetrom. Proverava namotaja na kratak spoj, međuspoj ili spoj sa masom. Opširnije

Ispitivanje statora alternatora

Ispitivanje statora alternatora podrazumeva vizuelni pregled stanja kućišta i izolacije namotaja i provera namotaja na prekid, međuspoj i spoj sa masom. Opširnije

Test dioda alternatora

Ispitivanje dioda alternatora

Ispitivanje dioda alternatora se svodi na proveru njihove osobine da propuštaju struju samo u jednom pravcu. Merenje može da se obavi multimetrom. Opširnije

Test reglera alternatora

Ispitivanje reglera alternatora

Ispitivanje reglera se obavlja kada je izlazni napon alternatora van zadatog opsega. Za ispitivanje reglera potrebno je pratiti proceduru merenja. Opširnije

Zamena ležaja alternatora

Kada se čuje buka, škripanje sa alternatora čest uzrok su neispravni ležajevi i potrebna je njihova zamena. Procedura zamene ležaja zavisi od alternatora. Opširnije

Test alternatora osciloskopom

Jedan od bržih načina ispitivanja stanja alternatora je test osciloskopom. Dobijeni oscilogram nam pruža uvid u ispravnost alternatora. Opširnije

merenje naizmenične komponente alternatora

Merenje prisustva naizmeničnog napona na izlazu alternatora

Merenje prisustva naizmeničnog napona utvrđuje stanje izlaznog napona alternatora. Naizmenična komponenta može da poremeti rad električnih uređaja na vozilu. Opširnije

Test curenja alternatora

Test curenja alternatora se primenjuje kada se sumnja da zbog neispravne diode postoji napajanje namotaja rotora iz akumulatora dok je motor ugašen. Opširnije

EUJ regulacija rada alternatora

Test EUJ kontrolisanog alternatora

Kada sumnjamo na rad elektronskog alternatora onda se obavlja test EUJ kontrolisanog alternatora. Prvo se obavlja dijagnostika a zatim ispitivanje i merenje. Opširnije

Takodje pogledajte

Preporuka za video

Zamena šolje amortizera 2
youtube - Punjenje klime
youtube - Zamena stabilizatora