Autoelektrika

Autoelektrika obuhvata električne sisteme, uređaje i komponente na vozilima. Oni služe za startovanje motora, napajanje električnom energijom, električnim pokretanjem određenih uređaja u delu bezbednosti, zaštite i komfora vozila.

U okviru ovog poglavlja upoznaćete se sa procedurama za rad na električnim sistemima. Pravilan pristup tokom održavanja, ispitivanja i popravke elemenata električnih sistema doprineće efikasnijem i bržem servisiranju vozila. Kada postoji problem u radu ili dođe do kvara serviser prvo treba da se upozna sa električnim sistemom, položajem elemenata na vozilu, električnom šemom i procedurom ispitivanja i popravke. Uz upotrebu odgovarajućeg alata i opreme serviser može lako  da otkrije uzrok problema i otkloni kvar na električnom sistemu vozila.