Naslovna slika

Elektrika automobila – ispitivanje i popravka

U okviru poglavlja Elektrika automobila – ispitivanje i popravka (Autoelektrika) saznaćete kako se obavlja servisiranje električnih sistema i uređaja. Elektrika automobila obuhvata električne sisteme, uređaje i komponente na vozilima. Oni služe za startovanje motora, napajanje električnom energijom, električnim pokretanjem određenih uređaja u delu bezbednosti, zaštite i komfora automobila.

Pravilan pristup tokom održavanja, ispitivanja i popravke elemenata električnih sistema doprineće efikasnijem i bržem servisiranju automobila. Kada postoji problem u radu ili dođe do kvara serviser prvo treba da se upozna sa električnim sistemom, položajem elemenata na automobilu, električnom šemom i procedurom ispitivanja i popravke. Uz upotrebu odgovarajućeg alata i opreme serviser može lako  da otkrije uzrok problema i otkloni kvar na električnom sistemu automobila.

Taster kao link ka stranici Električne instalacije u okvuru teme Elektrika automobila – ispitivanje i popravka
Taster kao link ka stranici Električne komponenete u okvuru teme Elektrika automobila – ispitivanje i popravka
Taster kao link ka stranici Akumulator u okvuru teme Elektrika automobila – ispitivanje i popravka
Taster kao link ka stranici Osvetljenje u okvuru teme Elektrika automobila – ispitivanje i popravka
Taster kao link ka stranici Električni uređaji
Taster kao link ka stranici Starter
Taster kao link ka stranici Alternator
Taster kao link ka stranici Električni motori

Autoelektrika automobila

Prvi automobili su imali isključivo mehaničke sisteme. Samo sistem paljenja koji je stvarao varnicu na elektrodama svećice za paljenje smeše u cilindru motora bio je električni. Sistem paljenja je imao bateriju kao izvor jednosmernog napona i par električnih komponenata bobinu, prekidač paljenja, kondenzator paljenja i svećicu. Vremenom su se pojavili novi električni uređaji koji su olakšali vozaču u cilju bezbednosti tokom vožnje. Tako su počeli da se primenjuju novi električni uređaji koji su postali obavezan deo opreme svakog automobila.

Osvetljenje ispred vozila, brisači vetrobrana, stop svetla, gabaritne svetiljke, migavci, sirena, osvetljenje unutrašnjosti vozila zahtevali su održavanje, ispitivanje i popravku. Zbog specifičnosti servisiranja električnih uređaja na automobilima pojavila se nova grupa servisera Autoelektričari. Rad na električnim sistemima zahteva specifične veštine koje se razlikuju od potreba za rad na mehaničkim sistemima. Zato su se odvojeno školovali serviseri automehaničari i autoelektričari.

Razvojem električnih uređaja, zahteva kupaca i konkurencije proizvođača javili su  se mnogi novi električni sistemi. Danas svaki automobil ima ventilator hladnjaka, električnu pumpu za gorivo, rashladni sistem kabine, podizače stakala, električne regulatore položaja retrovizora, sedišta, panoramski krov, električni upaljač, radio i audio sisteme i mnoge druge električne uređaje. Svaki od ovih električnih sistema ima propisane postupke ispitivanja i popravke koji su deo ovog poglavlja e-Knjige AutoEdu.

Pravilan pristup tokom održavanja, ispitivanja i popravke elemenata električnih sistema doprineće efikasnijem i bržem servisiranju automobila. Kada postoji problem u radu ili dođe do kvara serviser prvo treba da se upozna sa električnim sistemom, položajem elemenata na automobilu, električnom šemom i procedurom ispitivanja i popravke. Uz upotrebu odgovarajućeg alata i opreme serviser može lako  da otkrije uzrok problema i otkloni kvar na električnom sistemu automobila.

Naslovna slika stranice Elektrika automobila – ispitivanje i popravka. Na slici serviser u zaštitnim plavim rukavicama pomoću digitalnog multimetra meri napon na postolju telejne ploče u motornom prostoru. Na displeju zelenog multimetra je prikazan napon od 11,59 Volti.

Elektrika automobila – pregled tema

Elektrika automobila – ispitivanje i popravka je deo e-Knjige AutoEdu koji se bavi ispitivanjem i popravkom elektrike automobila. Sastoji se od osam poglavlja Električne instalacije, Električne komponente, Akumulatori, Osvetljenje, Električni uređaji, Starter, Alternator i Električni motori. U svokom poglavlju dati su opisi postupka za ispitivanje ispravnosti, popravku i zamenu električnih komponenata.

Električne instalacije na automobilu

U ovom poglavlju predstavljeno je merenje osnovnih električnih veličina napon, struja i otpornost uz upotrebu različitih mernih uređaja. Kako tokom merenja utvrditi da li je kratak spoj ili prekid instalacije? Možete da naučite kako se čitaju električne šeme, nalazi lokacija električne komponente i raspored pinova na priključcima komponenata. Obrađene su procedure provere i zamene instalacije osigurača.

Na slici je prikazana električna šema jednog sistema na automobilu. Komponente su grupisane po srodnosti i imaju istu boju (plava, zelena, srvena i žuta). Sve komponente su povezane linijama kao električne instalacije i obeležene oznakama i brojevima.

Električne komponente na automobilu

Predstavljeni su postupci ispitivanja, popravke i zamene raznih električnih komponenata. Postupci za osigurače, prekidače i releje kao najosnovnije električne komponente na autumobilu.

Akumulatori (baterije)

U ovom delu možete da saznate kako se obavlja izbor odgovarajućeg akumulatora. Pogledajte koji je postupak za zamenu, punjenje, ispitivanje i održavanje akumulatora. Dati su detaljni postupci provere ispravnosti, održavanja i zamene akumulatora. Pogledajte kako se obavlja prespajanje akumulatora kada je ispražnjen i ne može da se startuje motor automobila. Pogledajte kako da pronađete skrivene potrošače koji prazne akumulator u stanju mirovanja automobila.

Akumulatori (baterije) automobila

Osvetljenje automobila

Sve o izboru i zameni sijalica za spoljašnje i unutrašnje osvetljenje automobila. Saznajte kako se podešava svetlosni snop prednjih farova. Dati su postupci provere napajanja osvetljenja i provere ispravnosti. Kako da kroz čitanje električnih šema utvrdite putanju napajanja osvetljenja. Možete videti kako se obavlja ispitivanje klasične, halogene, ksenon i LED sijalice.

Električni uređaji na automobilu

Za održavanje električnih uređaja potrebno je da se poznaje njihova uloga, princip rada i postupak servisiranja. Korišćenjem električne šeme veza, procedure ispitivanja i popravke serviser može brzo i efikasno da obavi popravku električnog uređaja na automobilu.

Starter (elektropokretač) motora

Postupci ispitivanja i popravke startera motora prikazani su u ovom delu e-Knjige. Opisani su načini pronalaženja kvara i popravke različitih tipova startera. Postupci ispitivanja, popravke i zamene startera su prema uvaženim standardima i preporukama proizvođača vozila i opreme.

Alternator (generator)

Alternator je nezaobilazni deo svakog automobila. Neispravan alternator utiče na stanje akumulatora i rada električnih i elektronskih uređaja na automobilu. U ovom poglavlju dati su postupci ispitivanja ispravnosti, utvrđivanje uzroka kvara, popravke, sidanja, demontaže i zamene delova alternotara i perifernih komponenata. Sve procedure su prema standardizovanim postupcima i preporukama proizvođača.

Električni motori na automobilu

Na utomobilu se nalaze mnogi uređaji koji se pogone elektromotorima koji električnu energiju pretvaraju u obrtanje. Njihov rad se koristi za pokretanje i pomeranje mnogih sistema kao što su ventilatori, brisači vetrobrana, podizači stakala, pokretanje retrovizora,sedišta, panoramskog krova i drugih uređaja na automobilu. Sa uspošno ispitivanje i popravku električnih motora treba da se poznaju postupci merenja i utvrđivanje uzroka kvara uz propisanu popravku i zamenu.

Online kurs autoelektrike

Kroz detaljne opise procedura popravke elektrike automobila možete da unapredite znanja, a primenom proširiti veštine autoelektričara.

Ključ svakog uspešnog saveta je jasnoća opisa. Trudili smo se da data uputstva budu jednostavna, čitljiva i tačna. Nadamo se da su dati opisi popravke elektrike automobila korisni i da na osnovu toga čitalac lakše može da razume postupak i primeni saznanja na popravku elektrike automobila.

AutoEdu kao eKnjiga i online kurs autoelektrike stalno se dopunjuje novim temama i procedurama popravke. Naš cilj je da vam pružimo informacije koje su potrebne za uspešan rad na održavanju i servisiranju električnih sistema na automobilima.