Naslovna slika

Klešta

Klešta su vrsta ručnog alata namenjana za držanje, sečenje, savijanje i stezanje. Sastoje se od para metalnih poluga spojenih u jednu tačku. Na dužem kraju poluge nalaze se ručice, a na kraćoj strani su čeljust klešta. Postoje razni oblici čeljusti koje definišu namenu klešta. Tako imamo kobinovane, sečice, špicaste, za fiksiranje, blankirke i mnoge druge vrste klešta za specijalne namene.

Izaberite pravu vrstu i veličinu klešta za rad. Kada radite sa kleštima vodite računa da vam ruke ne budu masne jer mogu da iskliznu. Ako klešta iskliznu možete da se povredite, da oštetite klešta i ono na čemu radite. Klešta se mnogo teže koriste kada su istrošene čeljusti i oštećena. Uvek redovno proveravajte stanje alata u servisu.

Kao i kod većine alata, ako morate da uložite gotovo svu snagu da biste nešto postigli, onda koristite ili pogrešan alat ili pogrešnu tehniku.

Kombinovana klešta

Kombinovana klešta se najčešće koriste u autoservisima jer imaju višestruku namenu. Čeljust klešta sadrži pljosnati i nazubljeni otvor za pridržavanje i sečivo za sečenje žice. Pljosnatim delom se drže ravni, a nazubljenim zaobljeni predmeti. Sekači se koriste za sečenje žice od mekših materijala i tanje čelične žice da se ne oštete oštrice klešta.

Kombinovana klešta

Kombinovana klešta

Klešta sa ravnim vrhom

Ova klešta imaju ravan (četvrtasti) završetak, za razliku od kombinovanih kod kojih je zaobljen zaobljen kraj. Ravni završetak čeljusti omogućava precizno savijanje žice ili tankog čeličnog lima duž ravne ivice.

Klešta sa ravnim vrhom 1

Klešta sa ravnim vrhom

Papagaj klešta

Većina klešta su ograničena veličinom zahvata, odnosno maksimalnim otvaranjem čeljusti. Za veće predmete potrebno je imati klešta sa većim otvorom čeljusti. Za ovakve namene koriste se papagaj klešta koje imaju mogućnost razdvajanja ručica čime se podešava željeni zahvat čeljusti.

Papgaj klešta 1

Papagaj klešta

Špicasta klešta

Za hvatanje sitnijih predmeta i pristup uzanim mestima koriste se klešta sa špicastim čeljustima. Postoje nekoliko oblika špicastih klešta – prava, obla i kriva.

Špicasta klešta

Sečice

Sečice imaju čeljust u obliku dijagonalnih rezača i koriste se za sečenje žica ili klinova. Ne treba ih koristiti za sečenje tvrdih materijala jer će se oštetiti oštrice klešta.
Postoje sečice sa rezačima pod pravim uglom. Koriste se za sečenje mekih materijala koji vire u odnosu na neku površinu.

Sečice 1

Sečice

Klešta za osigurače

Klešta za osigurače imaju metalne igle koje se uklapaju u rupe osigurača. Postoje unutrašnji i spoljašnji osigurači. Za unutrašnje osigurače koriste se klešta koja pritiskanjem ručice stiskaju osigurač, a za spoljašnje otvaraju osigurač. Pošto osigurači lako mogu da otpadnu sa klešta i odlete velikom brzinom potrebno je nositi zaštitne naočare kako bi zaštitili oči od povreda.

Klešta za osigurače 1

Klešta za osigurače

Klešta za šelne

Za postavljanje i skidanje šelna koriste se posebna klešta.

Klešta za šelne 1

Klešta za šelne

Klešta za fiksiranje

Klešta za fiksiranje (smrt klešta) su klešta za fiksiranje jednog ili više predmeta. Ova klešta su korisna jer stegnu predmet i drže ga na mesto dok su ruke slobodne tokom rada. Ova klešta preko zavrtnja imaju podesiv otklon čeljusti. Da bi ste fiksirali neki predmet, stavite predmet između čeljusti, okrečite zavrtanj dok se čeljusti skoro ne zatvore, a zatim ih stisnite da ih zatvorite. Preko zavrtnja možete da podesite silu stezanja. Za otpuštanje stisne se ručica za otpuštanje i čeljusti će da otpuste fiksirani predmet.

Klešta za fiksiranje 1

Klešta za fiksiranje

Blankirke

Klešta za blankiranje kablova su specijalizovani alati za skidanje izolacije električnih kablova. Za određeni presek kabla bira se odgovarajući otvor na sečici ili se pomoću zavrtnja podešava debljina.

Blankirke 1

Blankirke

Takodje pogledajte

Preporuka za video

youtube - Skidanje glave motora
youtube - Provera sistema za pranje vetrobrana
Regulacija usisa