Naslovna slika

Test kočione tečnosti refraktometrom

Test kočione tečnosti refraktometrom je postupak za utvrđivanje udela vlage. Jedna od loših osobina kočione tečnosti da je higroskopna, apsorbuje vodu iz atmosfere. Kočiona tečnost počinje da apsorbuje vlagu od trenutka kada se stavi u sistem. Tečnost apsorbuje vlagu kroz mikroskopske pore u gumenim crevima, zaptivkama i kada je izložena vazduhu. Problem je veći u područjima sa vlažnijom klimom.

Voda u kočionom sistemu smanjuje njegovu efikasnost. Čak i mala količina vlage prigušuje prenos kočionog pritiska do krajnjih kočionih jedinica ćime se ugrožava bezbednost vozila. Takođe, vlaga podstiče koroziju na unutrašnjim metalnim delovima kočionog sistema. Zbog toga, proizvođači propisuju redovnu zamenu kočione tečnostina svake 2 do 4 godine. Međutim, preporuka je da se redovno provera stanja kočione tečnosti na vlagu. Dozvoljeni udeo vlage u kočionoj tečnosti je do 3%. Kada se tokom provere ustanovi da je udeo veći od dozvoljene vrednosti potrebno je zameniti kočionu tečnost.

Refraktometar

Jedan od mernih uređaja pomoću kojeg može da se proveri i izmeri prisustvo vode u kočionoj tečnosti je refraktometar. Refraktometar je precizan optički instrument za merenje vlage u kočionoj tečnosti. Brzo i precizno merenje može da se obavi samo iz dve kapi kočione tečnosti.

Pipetom se uzme mali uzorak kočione tečnosti iz rezervoara. Podigne se stakleni poklopac refraktometra i na prizmu se stave jedna do dve kapi. Zatvori se poklopac tako da se tečnost ravnomerno raširi po celoj površini prizme bez vazdušnih mehurića ili suvih područja. Sačekati oko 30 sekundi da se temperatura uzorka izjednači sa okolinom. Preusmeriti refraktometar tako da dnevna svetlost pada na uzorak. Preko okulara posmatra se nivo plavo-bele linije koja ne sme da pređe graničnu vrednost udela vlage u kočionoj tečnosti. Nakon očitavanja pažljivo podignemo poklopac i mekanim vlažnim ubrusom (papirni ubrus ili meka tkanina) očistimo mernu prizmu i poklopac. Nakon sušenja refraktometar odložimo u odgovarajuću kutiju.

Test kočione tečnosti refraktometrom

Povremeno treba da se kalibriše refraktometar. Za kalibraciju koristimo novu kočionu tečnost iz tek otvorene ambalaže. Na mernu prizmu stavimo dve kapi nove kočione tečnosti i sačekamo 30 sekundi da se temperaturno izjednači sa okolinom. Preko okulara posmatramo položaj merne linije. Preko zavrtnja za kalibraciju podesimo mernu liniju na nulti položaj. Sada je refraktometar kalibrisan ali samo za takvu temperaturu okoline. Kada je temperatura manja ili veća za 5°C mora ponovo da se izvrši kalibracija mernog uređaja.

Za testiranje stanja kočione tečnosti refraktometrom, sledite sledeće korake:

Priprema za merenje

Skinuti poklopac i sito sa rezervoara kočione tečnosti. Pipetom uzeti uzorak kočione tečnosti. Podignuti stakleni poklopac i naneti jednu ili dve kapi tečnosti na mernu prizmu refraktometra. Lagano spustiti poklopac i sačekati oko 30 s.

Merenje nivoa vlage

Usmeriti refraktometar prema izvoru svetlosti i preko okulara videti položaj plavo-bele linije na mernoj skali. Ako je iznad granične vrednosti potrebno je preduzeti korake zamene kočione tečnosti.

Završetak merenja

Nakon merenja očistiti prizmu i stakleni poklopac vlažnim mekanim ubrusom. Očistiti pipetu i zatvoriti poklopcem rezervoar kočione tečnosti. Kada se osuše refraktometar i pipeta, odložiti ih u odgovarajuću kutiju.

Takodje pogledajte

Preporuka za video

youtube - Test lambda sonde
Pregled nivoa ulja motora
Klasičan sistem paljenja