Naslovna slika

Pregled čaura i nosača zupčaste letve

Pregled čaura i nosača zupčaste letve obavlja se nakon žalbe vozača na loše upravljanja ili lupanje tokom vožnje ili skretanja. Gumene čaure i nosači drže zupčastu letvu u horizontalni položaj u odnosu na karoseriju vozila. Kada popuste letva se pomera tokom upravlljanja što dovodi do otežanog i nepravilnog rada sistema upravljanja.

Pregled čaura i nosača zupčaste letve

Vremenom tokom upotrebe vozila dolazi do normalnog habanja čaura zupčaste letve koje postaju stisnute, krte ili pocepane, dok nosači mogu biti oštećeni, istrošeni, olabavljeni ili da su otpali.

Ako na vozilu curi motorno ulje ili servo ulje, može da curi na čaure. Ulje dovodi do omekšavanja i propadanja čaure. Pre zamene čaure potrebno je sanirati curenja iz motora ili servo sistema.

Nosač i čaura zupčaste letve

Pregled se obavllja pri podignutom vozilu, po mogućstvu da je težina vozila na točkovima. Prvo se obavlja vizuelni pregled stanja čaura i nosača na vidljive tragove oštećenja. Zatim se ručno pomera zupčasta letva gore-dole i posmatra se bilo kakvo pomeranje letve.

Takođe, pomeranjem volana u jednu i drugu stranu može da se izazove pomeranje letve. Pomočnik ljulja upravljač dok serviser ispod vozila posmatra letvu. Ako se ustanovi pomeranje letve prvo se zatežu pričvrsni vijci. Ako se letva i dalje pomera potrebna je zamena čaura i provera stanja nosača.

Za pregled čaure i nosača zupčaste letve, pratite sledeće korake:

Provera

Dizalicom podignuti vozilo do odgovarajuće visine. Obaviti vizuelni pregled stanja čaura i nosača. Rukom pomerati zupčastu letvu gore-dole. Pomočnik vrti upravljač u jednu i drugu stranu uz posmatranje letve na bilo koje pomeranje. Kada postoji pomeranje zategnuti pričvrsne vijke. Ako se i dalje pomera letva potrebno je zameniti čaure i proveriti stanje nosača.

Uklanjanje

Ukloniti zavrtnje nosača. Ukloniti nosač i skinuti čaure sa letve. Pregledati stanje nosača na pukotine i druga oštećenja. Zameniti nosače ako se utvrdi bilo koja nepravilnost na njima.

Montaža

Montirati nove čaure na zupčastu letvu. Postaviti nosače preko čaura. Pritegnuti nosače na šasiju vozila pričvrsnim vijcima. Ponoviti postupak provere na pomeranje zupčaste letve. Ako je sve ispravno spustiti vozilo sa dizalice.

Takodje pogledajte

Preporuka za video

youtube - Punjenje klime
youtube - Skidanje glave motora
kako se koristi moment ključ